Skeppare

Skeppare i Västervåla

Vattenvägarna har spelat en stor roll för bygdens försörjning. Detta märks bla på att många av bygdens invånare har varit sysselsatta inom sjöfarten. Här finns två dokument som berättar något om skepparna:

Förteckning över några av traktens skeppare
Om skeppare och sjöfart