Ortnamn i Västervåla socken

I Västervåla socken finns en rad ortnamn som inte syns på allmänna kartor. Några exempel finns redan här nedan. Men det finns också en hel rad med namn som syns på vissa kartor, men som används mycket sällan.

Alla dessa lokala namn kan rymma pusselbitar till bygdens historia, men utgör också i sig själva delar av bygdens kultur. Därför är det en god idé att dokumentera dem! Hjälp oss att samla in dessa namn!

Lämna följande uppgifter på ett papper eller ett e-mail till Hans Philip. Adressen är Halvarsviksvägen 2, 737 90 Ängelsberg. hans.philip@telia.com Beskriv gärna läget med hjälp av nu gällande postadresser om det går!

Här nedan ser du vad som hittills har blivit registrerat:


Namn Plats Beskrivning Rapportör
Anneberg I Sörby Erhard Touissant Andersson bodde där (AII:3a sid 187)
Annelund I Sörby Karl Fontin bodde här (AII:3a sid 181)
Aspbacken I norra delen av Halvarsviken-området Okänt ursprung Syns på Fastighetskartan Hans Philip, 2010
Backa Lilla Bondfallet August Andersson, träarbetare, bodde här (AII:3a sid 296)
Balders hage Längst in på Knalltäppsvägen
Björkbacka Halvarsviken Torp hitflyttat ca 1870 från Flohäll. Utsatt på terrängkartan, men namnlöst Hans Philip, 2010
Björkbacken Huset byggt 1902 och omgivet av björkar Birgitta Seidel
Björnhålet
Blåbärsberget
Blåsbo Albert Andersson, skomakare, bodde här (AII:3a sid 184)
Bodarne
Bombacken I Sörby Bror Leonard Söderqvist bodde här (AII:3a sid 171)
Bondfallet Namnet finns på karta från 1688, men skrivs där "Bonfall". På karta från 1698 (19-VÄL-8) skrivs det Bondfallet och tre gårdstecken är utmärkta. Namnet kommer med största sannolikhet av 'fälle" dvs skog har fällts för att ge jordbruksmark Ortnamnsforskare i Uppsala och Hans Philip
Brandskällan Birgitta Holmström 1978
Brännsängen Strandnära äng, NNO Karboholmen Okänt ursprung Hans Philip, 2010
Cappadocia Ö i Åmänningen, utanför Vinterrönningen Namnet är hämtat från bibeln. Bakgrunden i detta fall är inte känd, men det är inte ovanligt med uppkallelser med bibliska namn på ägor och småbebyggelser. Det är känt sedan 600-talet fKr och avser en region i östra Turkiet Ortnamnsforskare i Uppsala, Hans Philip, wikipedia
Dammsjön Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8), skrivs där "Damsiön". Ligger omdelbart N om Trummelsberg. På den moderna kartan kallas sjön för Dammen.
Dammsjön (äldre namn Gisslaren) Birgitta Holmström 1978
Djupnäs Namnet finns på kartan från 1688 och skrivs där "Diupnäs" Hans Philip, 2010
Dunshammar V om Västervåla kyrka På försättsblad till karta från 1698 skrivs namnet "Dunssthammar". På kartan från 1688 skrivs det "Dunshamer" Hans Philip, 2010
Dunshyttan
Englikebänning Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8)
Ennorgärde Birgitta Holmström 1978
Finnbo På karta från 1688 skrivs namnet Fintorpen och 1698 skrivs det Finbo Torpen (19-VÄL-8) Hans Philip, 2010
Flaxtjärn O om Ombenning Flacktjärnstorp kallas även Slinkan (GID 2379.31.3900). På kartan från 1698 (19-VÄL-8) kallas sjön "Flaks kiärn" medan både Flaxkärnsröset och Flaxkärnswijka skrivs med x Hans Philip, 2010
Flohäll På karta från 1698 (19-VÄL-8) benämns utloppet ur Åmänningen Flogforsen och den lilla ön i inloppet Forshäll. Vattenleden öster därom kallas Grafven. Den stora mossen söder ut kallas Floogmossen. Av dagens Flohäll syns inget spår på den kartan. Hans Philip, 2010
Flåberget Sörby Erik Eriksson, dövstum smed, bodde här (AII:3a sid 168)
Forsarne Under Skrivargården August Andersson arrenderade (AII:3a sid 50)
Fridhem I Sörby Karl Johan Williamsson, sedan Axel Evert Nyström bodde här (AII:3a sid 200)
Gillerön Nästan precis mitt i Åmänningen Hans Philip, 2010
Granhult Nya Serveringen Huset byggt på en tomt med många gamla granar Birgitta Seidel
Grillsjön, stora och lilla Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8). Finns också på den moderna kartan
Gröndal Invid vägen mellan Dunshammar och Vinterrönningen
Gullbo Ombenning
Gullringen Birgitta Holmström 1978
Gärdebo Halvarsviksvägen 2 Nyskapat namn från 2006 Hans Philip, 2010
Gölmossen
Halfvägs Framnäsvägen 3 Huset ligger halvvägs mellan bruket och udden Jan Klason
Halvarsviken På försättsblad till karta från 1698 skrivs namnet "Hallsswarsvijk". Namnet Prästtorpet förekommer inte i det dokumentet. I kyrkböckerna däremot, skriver man ofta "Halvarsviken eller Prästtorpet". På kartan 19-VÄL-8 (1698) skrivs det "Prästtorp eller Halwarswijk" Hans Philip, 2010
Hannarvé Birgitta Holmström 1978
Helveteskullen SO Västervåla Kyrkan, ovanför Kvarnvreten Utsatt på terrängkartan
Hjortronmossen Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8), öster om Stabäckstorp. Skrivs där "jortronmossen",
Hobergstjärn, stora och lilla Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8), öster om Stabäckstorp. Finns även på modern karta men kallas då Hobergssjön
Hyttbacken Birgitta Holmström 1978
Hyttbäcken Birgitta Holmström 1978
Hyttebo N Trummelsberg Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8) och även på den moderna kartan. Ligger ca 1,5 km N Trummelsberg, invid Hyttebosjön. Den senare är på den gamla kartan ritad med längsriktningen i Öst-Väst. På den moderna har den en helt annan form och störst utsträckning i Nord-Syd. Torde vara uppdämd.
Hyttsvedet Ombenning Okänt ursprung Hans Philip, 2010
Hårdens torp Halvarsviken Gammalt soldattorp
Höktorpet Gammalt soldattorp
Igeltjärn Birgitta Holmström 1978
Kallkälsberget Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8)
Kampkärret
Kappadocia Ö i Åmänningen, NV om Vinterrönningen En del av Turkiet bär detta namn, oklart varför denna lilla holme skall göra det. Dock finns det utskrivet på karta över trakten från 1698. Från samma år kommer kartan 19-VÄL-8. Där skrivs det "Capadocie holm" Hans Philip, 2010
Karboholmen I Åmänningen, NV Mellanängen Namnet finns på kartan från 1688. Stavas där på samma sätt som idag. Okänt ursprung. Även på 19-VÄL-8 (1698) skrivs namnet på samma sätt. Hans Philip, 2010
Karlshäll Kvarnvretsvägen 4 Namnet säkerligen tillkommet efter Karl Bovin som byggde huset ca början av 1900-talet Hans Philip, 2010
Kedjen, Stora Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8), skrivs där "Stora Kiedian". ligger S Trummelsberg
Klaveret Högsta punkten på vägen söder om Ängelsberg
Knalltäppan Knalltäppsvägen 5 Okänt ursprung Hans Philip, 2010
Kvarnsveden Birgitta Holmström 1978
Kvarnvreten
Kvartsberget Birgitta Holmström 1978
Källfallet Bodarne Ture Jansson bodde här (AII:3b sid 469)
Kärrmossen Birgitta Holmström 1978
Kärrmossen Birgitta Holmström 1978
Kärrmossvägen Birgitta Holmström 1978
Landsberget Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8).
Liberget Birgitta Holmström 1978
Liljendal Sörby Per August Stensson bodde här (AII:3a sid 227)
Lilla Kappelfallet Birgitta Holmström 1978
Lomflyten SV om Lilla Grillsjön Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8) Anges där ligga V om Lilla Grillsjön, S om Märrsjön. Namnet finns fortfarande på moderna kartor. På fastighetskaratan (1:10000) anges i dag även Lomflytbergen NV om sjön
Luffarhotellet Annat namnn på Stenkärrs lada Lars Ramnell
Lugnet Se Ulvaklev Hans Philip
Lyckhem Poesivägen 2, Bondfallet
Lyckhem Tallbovägen 7 ??
Lågmossen Birgitta Holmström 1978
Långgärdet Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8)
Långmossen Birgitta Holmström 1978
Långmossvägen Birgitta Holmström 1978
Läsvedet Västansjö August Teodor Svedlund bodde här (AII:3b sid 386)
Melfallet Nära järnvägen, rakt öster om Tyskbo Okänt ursprung och betydelse. Syns på terrängkartan Hans Philip, 2010
Michal Daniels rönning Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8). Ligger SV om Finnbo
Mikkelsbotten Knalltäppsvägen 7 Okänt ursprung Hans Philip, 2010
Mjölingabacken Halvarsviksvägen, vid infarten till Halvarsviksvägen 2 Enligt traditionen skulle döda spädbarn spöka här Hans Philip, 2010
Mursjön, Västra Skrivs på gammal karta (19-VÄl-8, 1698) Moorsjön. Norr och öster om sjön finns Moorsjömossen och invid NV änden av sjön Morsjöberget Hans Philip, 2010
Myrudden Birgitta Holmström 1978
Märrsjön Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8), men skrivs där "Määrsiön". Norr därom finns Määrsiömossen
Nils-Pers backe Lilla ryggen i vägbanan strax söder om infarten till Finnbo Lars Ramnell
Nytorp alt Rucklet Vid gamla vägen, invid avtaget mot Ö Mursjön Det talas om att detta ställe kan ha varit en vägkrog under någon period, men ingen tillförlitlig källa är känd. Däremot är boplatsen markerad som fornminne på Riksarkivets web (Västervåla 154). Hans Philip, 2010
Ornäsudd Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8)
Persbo Ängelsbergsvägen 101, Sörby
Pilbo Sörbyvägen
Pilsberget SV om Sörby, NV om Bondfallet
Porsmossen Ligger mellan Stora och Lilla Grillsjön
Prästtorpet Se Halvarsviken Hans Philip, 2010
Reveny Ängelsbergsvägen 32
Rönningen Västanberg Sannolikt detsamma som Vinterrönningen Nils Olsson bodde här 1928 (AII:3a sid 129)
Sergeant mossen SV om lilla Skommarbo, mellan Sågbäcken och vägen till Flohäll Syns i Fastighetskartan Hans Philip, 2010
Sjöängen Birgitta Holmström 1978
Skarpvreten Birgitta Holmström 1978
Skiljemossen Birgitta Holmström 1978
Skinnpälsberget Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8), och skrivs där "Skinpälsberget". På den moderna kartan heter det
Skommarbo Namnet finns på karta från 1688, men skrivs då "Skommare Torp" På kartan från 1698 (19_VÄL-8) skrivs det Schomarbo resp. L Skommarbo Hans Philip, 2010
Skraphagen V/SV om Sörby gård
Skrivargården På karta från 1688 skrivs namnet Skryvaregården och 1698 (19-VÄL-8) Skrifvargården Hans Philip, 2010
Skvasselbo Kvarnvretsvägen 6 Tidigare namn på Karlshäll? Hans Philip, 2010
Snytsön Nuvarande Oljeön Kartan från 1688 anger namnet "Snytsön" ev "Snytön". Idag kallas ön Oljeön. Dessförinnan kallades den Barrön Hans Philip, 2010
Sofiero
Solbacken Björkvägen 1 Huset byggt 1904 på en solig plats vid Åmänningen Birgitta Seidel
Spannebo I Wåladal, O om kyrkan Okänt ursprung. På kartan från 1698 (19-VÄL-8) står bara texten "torp", men uppenbarligen fanns bostället redan då. Intill anger den kartan en hytta som man fortfarande kan se tydliga spår efter Hans Philip, 2010
Spetalsmossen Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8). (ligger enligt den kartan söder om St Grillsjön och öster om Östra Mursjön, syns inte alls på modern karta)
Stabäck Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8)
Stabäckstorp Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8)
Stacksvedet Bondfallet Augusta Hård, född Hagberg, bodde här 1928 (AII:3a sid 280)
Stenkärret Invid gamla vägen mot Virsbo, helt nära söder om infarten till Finnbo
Stenkärrs lada V om Ängelsbergsvägen, mittemot infarten till Finnbo Platsen för en lada tillhörig torpet Stenkärr som låg ungefär där Ängelsbergsvägen nu går fram, nära avtaget mot Finnbo Hans Philip, 2010
Stora Kappelfallet alla 14 sammanlagda till ett skifte på 1970-talet Birgitta Holmström 1978
Stormossen
Storäng V Dunshammar Detta boställe syns inte på kartan från 1698 (19-VÄL-8), men en kvarn är utritad ungefär på samma plats. På Fastighetskartan syns fastigheten men namnet ser ut att gälla åkermarken Hans Philip, 2010
Stupberget VSV Lilla Skommarbo Terrängkartan 2015 säger "Stupberget" 19-VÄL-8 (1698) skriver "Styckersberget" 19-VÄL-16 (1698) skriver "Syckiärs berget" På den moderna kartan finns en markering för Hyttområde NO om berget, men detta syns inte på den gamla kartan. Hans Philip 2015
Sundbovägen Birgitta Holmström 1978
Svarttjärn Birgitta Holmström 1978
Svarttjärnsmossen Birgitta Holmström 1978
Svarttjärnsvägen Birgitta Holmström 1978
Svältnäsudden Birgitta Holmström 1978
Systerbo Ängelsbergsvägen 23 Huset byggt 1900. Har varit bostad och mottagning för sjuksköterskor Birgitta Seidel
Sörby Sörby Gård Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8), men skrivs där Söderby
Tjärnsjön Vid Storäng Syns på Terrängkartan
Tofsberget Birgitta Holmström 1978
Torvmossen Birgitta Holmström 1978
Trebackalång Utfarten från Ängelsberg söderut Man kan uppfatta det som tre backar mellan samhällets centrum och högsta höjden söder därom
Trekanten Sörby Namnet kommer av formen på tomten
Trummelsberg Trummelsberg På kartan från 1688 skrivs namnet som idag Hans Philip, 2010
Trädesgärdet alla 14 sammanlagda till ett skifte på 1970-talet Birgitta Holmström 1978
Tyskbo Ängelsbergsvägen 122 Okänt ursprung. Namnet dyker upp i kyrkböckerna under senare delen av 1800-talet, men finns också på en karta från1698 (19-VÄL-8). Där står det "Tyskboo Torp". En möjlig förklaring är att namnet kommer från Lorenz Tysk som avled i Västervåla 1632. Hans Philip, 2010
Tyskbo vret Invid torpet Tyskbo Namnet förekommer på "Karta över Skrivargårdens ägor" från 1783, 1790 Hans Philip, 2011
Tåg Davids kärr Birgitta Holmström 1978
Tångarne SSO om Stora Skommarbo
Ulvaklev Detta förhållandevis moderna namn (sent 1800-tal) kan eventuellt ha inspirerats av ett äldre namn: Uvklövet. Detta namn försvann ur kyrkböckerna på 1840-talet och ersattes då av Lugnet (samma familj flyttade) Hans Philip
Vassängen
Vesterdalshagen Birgitta Holmström 1978
Vinterrönningen Kartan från 1698 skriver "winterröjning". Skulle kunna vara tillskrivet i efterhand. Se Kappadocia. De hus som finns där idag har tillkommit på 1900-talet. Efterleden 'rönningen' torde betyda 'röjningen' eller med andra ord en uppodlad yta. Vem som gjorde detta och när är ännu inte känt. Hans Philip, 2010
Vremora torp Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8), beläget N om Källfallet, NO om Trummelsberg. Syns inte alls på den moderna kartan, men på Häradsekonomiska kartan från ca 1905 finns ett torp utritat, men namnlöst.
Vretarne
Vretlings täppa Birgitta Holmström 1978
Västanberg Finns på kartan från 1698 (19-VÄL-8)
Västansjö
Västervreten Birgitta Holmström 1978
Västra Dammsjövägen Birgitta Holmström 1978
Yxstycket alla 14 sammanlagda till ett skifte på 1970-talet Birgitta Holmström 1978
Åkershålet Birgitta Holmström 1978
Ängarne
Ängelsberg Namnet Ängelsberg, med denna stavning, förekommer jämsides med Englikobenning i Husförhörslängden från 1690. Hans Philip
Ängsmossen alla 14 sammanlagda till ett skifte på 1970-talet Birgitta Holmström 1978
Österäng Sörby Johan Andersson bodde här (AII:3a sid 239)
Östlings torp Sörby Karl Johan Pettersson bodde här (AII:3a sid 251)