a

Detta dokument genererades från projektets databas 2019-05-09 kl 13:06:28

Bergslagsgården

Innehåll:


Bergslagsgården 1:1

Bergslagsgården 1:1

Fastighetsbet i dag: Bergslagsgården 1:1, databas id: 655

Boende/Innehavare:

Period

Namn

Född

Avliden

Titel

Källa

1980-1995

Åhsberg, Kurt Per Gustaf

-

1995

-

Sv Bef 1980, Sv Bef 1990


Sänd komplettering för till webmaster

Överst på sidan