Soldater

Soldater i Västervåla

Soldater från Västervåla socken har funnits i långa tider. Några har deltagit i krig utanför landets gränser. Någon har blivit arbetare på Oljeön.

Förteckning över några av traktens soldater