Tillämpning av Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen syftar till skydd av information om levande personer. Den gäller således inte historisk information.

Förordningen gäller inte heller för privata register, tex för släktforskning.

Den personinformation som visas på dessa sidor utgör en statisk kopia av sådan information i min databas som inte är "hemlig"-märkt.

Personinformation som registreras i min databas märks automatiskt som Hemlig om personen ifråga är född efter 1910 och det saknas datum då vederbörande avled. Således kommer personer som är födda före 1910 och sådana som jag med säkerhet vet är avlidna att visas på websidan.

Utöver vad som visas på websidan, förekommer ingen annan spridning av personinformation från mig, förutom att den som så önskar kan få ett registerutdrag gällande den egna informationen.

Syftet med registrering av nu levande personer är att det ofta är en bra start för att ta reda på andra som har bott på samma boställe. Man kan "gå baklänges" i den tillgängliga dokumentationen. I sådana fall kan födelsedata, bostad och familjetillhörighet registreras.

Detta är inte en genetisk släktforskning, snarare en social. Fosterbarn och adoptivbarn jämnställs med biologiska barn. Gifta eller ogifta samboende hanteras på samma sätt. Detta gäller även för samkönade par. Det intressanta i detta sammanhang är vilka personer som har levt tillsammans i socknen under någon period och framför allt var de har levt.