Västervåla sockens historia

2019-05-09: Sidan har genomgått en omfattande uppdatering. Skulle det finnas någon kvarvarande brist, skulle jag vara glad att få reda på det!

Det började med att vi köpte ett torp. Eftersom vi redan var släktforskare, var det självklart att vi måste utforska torpets historia.

Det visade sig att en av de tidigare ägarna, var född i Strängnäs och kom till vår bygd som dräng. Sedan flyttade han varje eller vartannat år mellan gårdarna. När jag hade nystat upp alla hans flyttningar, så var jag i någon mån bekant med alla byarna i socknen. Men man får inte glömma att jag i förbifarten hade hittat många av de övriga tidigare ägarna till vårt torp också.

Då kommer frågan: skall man göra likadant med övriga boställen i bygden?

En kombination av nyfikenhet, samlarmani och galenskap gjorde att jag satte igång. I dag finns mer än 6000 Wålabor och 500 boställen i min databas. Och jag har skaffat mig en ganska gedigen lokalkunskap för hela bygden, inte bara i den egna byn.

Nu arbetar jag på att skriva en bok om socknens historia. Den information som visas på denna websida är tänkt att bifogas boken i någon form.

Västervåla april 2019

Hans Philip

Nytt!

Som synes har denna sida inte blivit uppdaterad på länge. Den kommer inte heller att bli det, istället kommer innehållet att ingå i en bok som är under arbete. Boken handlar om Västervåla sockens historia, från äldsta tid fram till 1800-talet ungefär. Den kommer att åtföljas av ett USB-minne med den databas som finns återgiven här på sidan, men databasen kommer då att vara uppdaterad och bättre sökbar!

Om du är intresserad, kan du därför fortfarande läsa det som finns här på web. Om du hittar fel, så är jag mycket tacksam att få del av din information!

Boken skall komma ut under det kommande året, förhoppningsvis under första halvan av året. Om du vill lämna en intresseanmälan, så går det bra att sända ett mail till mig. Du kommer då att få mer information så snart som planeringen blir lite mer exakt.

Västervåla oktober 2020

Hans Philip

hans@gardebo.nu