Stabäck

Stabäck är en av de äldsta byarna i Västervåla socken, möjligen den äldsta. Delvis baserat på var kyrkan byggdes, finns det emellertid skäl att tro att Våladalen kan vara äldst, men detta behöver undersökas mera.

Här kommer några tips på mer information om Stabäck:

© Lantmäteriet 480322

  • Per-Olof Tellander har gjort en släktutredning för stabäcksbor fram till och med Anders Mattsson som föddes i Stabäck 1825 och avled 1869 i Bondfallet. Läs mer! (OBS: stor fil, 10MByte)
  • Elsa Berggren Holm har gjort en släktutredning från och med Anders Mattssons, född 1825, och hans syskon. Den publiceras nu i en första version. Läs mer!
  • Riksantikvarieämbetet har gjort en undersökning av området kring Engelsbergs Bruk, delvis på mark som räknas till Stabäck. Läs mer!
  • Ove Hidemark Arkitektkontor gjorde 2005 en underhållsplan för Engelsbergs bruk, vilken innehåller viss information relaterad till Stabäck. Läs mer!
  • Brage Lundström har gjort en sammanställning över järnproduktion i Bergslagen, inkl Stabäck. Läs mer!