Karlshäll

Ingemar och Lena Wahl ägde Karlshäll under många år och har givit följande berättelse om stället:

Fastigheten Sörby 2:44 byggdes 1895. Ägare Carl August Bovin med fru Carolina, född Nordin. C.A. Bovin var "Skeppskapten" på fraktbåten Pius som gick med last på Strömsholms kanal från Smedjebacken ner till Stockholm. Många fraktaffärer gjordes upp i "Salen" på Karlshäll.

Nästa ägare blev Victor och Anna Fröberg, född Bovin, som var min morfar/mormor och de flyttade in efter det att Victor Fröberg blev pensionerad från Bultfabriken i Hallstahammar. Närmsta grannen var Victors bror Johan Fröberg. Karlshäll ärvdes av systrarna Anna och Augusta, Bovins döttrar. Augusta Bovin hade efter hemkomsten från Amerika egen lägenhet på övervåningen. Jag kom att tillbringa många långa och sköna somrar på Karlshäll under min uppväxt.

Nästa ägare blev Karl och Ingrid Wahl, född Fröberg, som var min mamma och pappa. När Victor och Anna Fröberg hade gått ur tiden 1944 ärvdes Karlshäll av deras tre barn Ingrid, Elsa och Thure. Mina föräldrar löste ut övriga syskon. Fastighetern övertogs 1960. Mina föräldrar utnyttjade fastigheten som ett bra sommarställe fram till februari 1974 då min mamma avled.

Nästa ägare blev Ingemar och Lena Wahl. Efter övertagandet började vi en omfattande ombyggnad. Vi började med att bbygga om köket och vindsutrymmet på övervåningen. Vi drog in vatten och avlopp på nedre planet samtinstallerade en "Septitank" på ängen nedanför häcken. Hela renoveringen genomfördes under sommaren 1974.

1978 började vi en omfattande tillbyggnad (se foton). Tillbyggnaden var klar hösten 1978. Det var inte helt lätt att få ett godkännande från Fagersta Byggnadsnämnd. Flera förslag togs fram för utvärdering innan de gav sitt godkännande.

För att bättre kunna utnyttja fastigheten under alla årstider installerade vi en utrustning så att man kunde sätta på värmen hemifrån Ekerö dagen innan vi skulle komma upp så att vi fick behaglig temperatur i huset vid ankomsten. Skulle vi av någon anledning ej komma upp, så kopplades värmen ner till underhållsvärme, dvs ca 10 grader efter 12 timmar.

1993 rev vi det gamla hönshuset vid källaren och byggde ett nytt maskinförråd så att vi bättre kunde förvara den maskinparks som behövs för att kunna vistas där under alla årstider.

Sammanfattning: Jag och Lena tillsammans med våra barn tillbringade ca 60-80 dagar per år, både sommar och vinter, uppe på Karlhäll. Vi skulle egentligen velat ha kvar vårt Karlshäll, men det blev för jobbigt att ha två ställen att sköta. Vi hoppas att du fått lite bättre grepp om vad som skett med fastigheten och vilka som bott där under perioden 1895-2003.

Med vänlig hälsning
Ingemar och Lena Wahl
Ekerö

Carl August och Carolina Bovin

Skutan Pius som Carl August Bovin var kapten på

Karlshäll när det var nytt

Victor och Anna Fröberg

Karlshäll 1935

Karl och Ingrid Wahl

Karlshäll 1960

Ingemar och Lena Wahl

Köket moderniserades 1974

Vinden varmbonades 1974

Den stora ombyggnaden 1978

Tillbyggnaden börjar ta FORM!

Grunden klar!

Taklagsfest

Tillbyggnaden

Ombyggnaden klar 1 aug

Nu väntar invigningen

Utsikt mot nejden

Planerat Poolbygge från norra sidan

Planerat Poolbygge från södra sidan

Försäljningsannons del 1

Försäljningsannons del 2

Försäljningsannons del 3

Den nya ägaren

Entrén

Groventré