Wålabor Förr - Berättelser

Avsikten med denna sektion är att samla olika berättelser om livet i bygden. Tanken är att var och en av dessa skall utgöra en självständig beskrivning av någon aspekt av bygdens historia. Förhoppningen är att antalet sådana berättelser med tiden skall växa för att kanske i en framtid utgöra en grund för en sammanhållen bok eller liknande.

De delar av detta material som har tillkommit före 2019, har gjort det inom ramen för Västervåla Hembygdsförenings verksamhet. Mellan den föreningen och mig finns ett avtal som gör att jag kan visa materialet också.

Rubrik/Länk

Författare

Beskrivning

Smedjan i Kvarnvreten

Sören Bååth

En sommargäst berättar minnen från förr.

Våladals hytta

Krister Forsberg

En sammanfattning från en guidad visning av resterna av Våladalshyttan den 6 aug 2016

Bergsmän i socknen

Krister Forsberg

En del av bergsbrukets historia i vår socken.(reviderad 2013-09-12)

Bergsmän - en 500-årig historia

Krister Forsberg

En översikt över bergsmännens historia

Berättelse om hur Ängelsbergs konsumtionsförening kom till

Abdon Johansson/Rigmor Brusling

Bodarna, kort historik

Nils Olof Wall, Hallstahammar

En sammanfattning av byns historia samt en översikt av den i byn boende Löjtnant Mats Olssons militära karriär, skriven av Nils Olof Wall, Hallstahammar

Bondfallets by, kort historik

NilsOlof Wall, Hallstahammar

En översikt över Bondfallets historia från1571 fram till våra dagar.

Boställen och boende i Bondfallet, Västervåla.

NilsOlof Wall, Hallstahammar

Om ägarförhållanden i Bondfallet.

Byar och gårdar kring Åmänningen på 1700-talet

Lars M Larsson, Ängelsberg

En sammanfattning av socknens äldsta bebyggelse.

Ennoras historia

Marie Spennare o Hans Philip

En sammanfattning från slutet av 1500-talet till våra dagar

Familjebibel från 1794

Sammanställt av Mats Källstig

Information om en familjebibels öden i Sörby

Fornminnen i Halvarsviken

Noterat av Hans Philip

Under ledning av Anders Olsson, gjordes i april 2011 en vandring i Halvarsviksområdet

Förfader Stabäck

Per-Olof Tellander

En berättelse om en släkt som härstammar från Stabäck

Gamla Stationshuset

Västmanlands Läns Museum

En beskrivning av byggnaden, dess skick och historia.

Husets bok

Berit Åberg

Berit, med sommarställe i Dunshammar har skrivit en berättelse om hur detta sommarställe kom till under föräldrarnas tid. Citat från henne: "berättelsen ursprungligen är tänkt som en barnbok så kanske det kan förklara formen. Den är inte hundra procent dokumentär utan har också något litet inslag som finns där för att det ska bli en mer spännande berättelse."

Husförhör

Elsa Holm, Stabäck

En beskrivning av bakgrunden till och införandet av Husförhör, vilket nu för tiden är en av de viktigaste informationskällorna i släkt- och bygdeforskning.

Järnhantering i Västervåla

Marie Spennare och Hans Philip

Att beskriva järnhanteringen i denna socken låter sig inte göras på en kvart, men nu har vi i alla fall inlett arbetet. Syftet är att ge en överblick av alla de spår av sådan hantering som vi känner till, det äldsta kanske från 300-talet e.kr.

Karlshäll i Sörby

Ingemar och Lena Wahl

De tidigare ägarna till Karlshäll har sammanställt en berättelse i ord och bild om stället

Kopparslagaren Johan Vilhelm Viktor Karlström

Vestmanlands Läns Tidning, 1932

Ett stycke Engelsbergshistoria

Lamans väg

Notering av Hans Philip

Om en stig mellan Flohäll och Skrivargården

Mats Hansson Spennare

Marie och Ulf Spennare

Om en kolgosse som blev mästersmed vid nedre härden i Ängelsberg

Mattssonsläkten i Stabäck

Elsa Holm

En tidig del av Mattssonsläkten beskrivs i Förfader Stabäck. Här skriver Elsa Holm om senare delar.

Ombenning

Arbetsgrupp i Ombenning

Flera av de boende i Ombenning har tillsammans skapat en dokumentation av delar av byns historia

Om Trummelsbergs bruk

Bengt Antonsson, Virsbo

En beskrivning av ett gammalt bruks historia

Släkten Törnqvist

Sylvia Törnqvist Loogna

Om en släkt i Västervåla och Ängelsberg

Smedsläkten Gevert

Nils-Olof Wall

Om en släkt i Västervåla och Ängelsberg

Stabäcks historia

En grupp av dokument och referenser.

Stentorpet och Tyskbo

Hans Philip

En sammanfattning av de hittills kända delarna av två torps historia

Om Stentorpet och Tyskbo

En Power-point beskrivning av några generationer i dessa båda torp, med tonvikt på Tyskbo. OBS: stor fil, ca 10MByte!

Ängelsbergsvägen 93, Sörby

Margit Holstensson

Margit holstensson berättar om torpet

Ruth Ahlén

Magnus Ahlén

Ruth Ahlén berättar minnen för sonsonen Magnus